Sala Folkets Hus exteriör

Folkets hus i Sala – en mötesplats för alla!

Vi är ett Kulturhus som ligger mitt i centrala Sala. Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde, och vår ambition är att vara en naturlig mötesplats som främjar demokrati, samhällsutveckling, kulturupplevelser, nöjen, bildning och kreativt skapande – vi vill utgöra ett rum för alla.

Sala Folkets hus är en viktig aktör inom konferens, evenemang, teater och lokaluthyrning. Våra lokaler skall utgöra en välkomnande mötesplats för alla Salabor och övriga, oavsett nationalitet eller etniskt ursprung. Dessutom har Folkets hus som ambition att vara en viktig och aktiv del av det nav som jobbar och verkar för en positiv och demokratisk utveckling för hela Sala kommun. Att vara en naturlig samarbetspartner för personer eller sammanslutningar som har idéer till projekt som gynnar de boende i Sala.

Som en öppen demokratisk mötesplats spelar Folkets hus en viktig roll i arbetet med att göra kultur, nöje och möten tillgängliga för alla människor i hela landet. Tillsammans med över 500 andra lokala mötesplatser utgör vi folkrörelsen Folkets Hus och Parker. Bland oss samlas Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer sedan över 100 år tillbaka och tillsammans lockar vi årligen miljontals besökare i hela landet.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna och vår verksamhet bygger helt och hållet på principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Genom vår riksorganisation tar vi aktivt avstånd från rasistiska och antidemokratiska grupperingar.

 

Vår historia

Sala Folkets hus ligger idag vid hörnet Kungsgatan/Borgmästargatan mitt i Sala centrum. Den äldsta byggnaden längs Kungsgatan uppfördes 1931 efter ritningar av Olof Hult som ett av Sveriges första Konsumvaruhus. Årtionden av ombyggnader och igensättning av skyltfönstren år 1998 bidrar till att det är svårt att föreställa sig huset som ett livaktigt varuhus en gång i tiden.

Det kommer mera…